Spilleoppsettet er klart!

I dag er spilleoppsettet for sesongen 2022/2023 sent ut.
Vi fikk dessverre flere mailer i retur, så flott om alle lag kan sjekke e-postadressene som er sendt inn ved påmelding.
Vi informerer stort sett på e-post, i tillegg er denne oversikten viktig hvis lag trenger å komme i kontakt med hverandre.

Har du ikke mottatt spilleoppsettet så send en e-post til elin@haugergolf.no

Dragning om siste sten

Særkretsmøtet i mars bestemte at vi i 2022/2023 sesongen skulle innføre dragning om fordelen av siste sten i 1 omgang som et prøveprosjekt i 1. divisjon.
I 2. og 3. divisjon kan lagene seg i mellom avtale om det er dragning, loddtrekning, snurring av sten etc, som avgjør dette.
På kommende særkretsmøte evalueres ordningen, og det bestemmes da om dette skal inn i OACK’s lover.

Her er retningslinjene for dragningene:

  • Det settes en trenings-sten oppover og en tellende sten nedover, begge skal settes av samme spiller.
  • Laget avgjøre selv hvem som setter dragningene.
  • Det kan kostes på stenene.
  • Spilleren velger selv om stenen settes med eller mot klokken, både på trening og tellende dragning.
  • Lagene avgjør seg imellom hvem som starter, dersom de ikke blir enige starter laget som står først i kampoppsettet.
  • Det vil ikke være måleutstyr tilgjengelig, så målingen avgjøres av lagene på øyemål i fellesskap.
  • Stenen til laget som starter blir liggende i boet, og flyttes først om den er til hinder for stenen til lag 2.
  • Dersom lagene ikke er enige om hvilken sten som er best, avgjøres siste sten på loddtrekning.
  • Dragningen må gjøres så tidseffektivt som mulig, og må foregå innenfor de 2 timene som er satt av til kampen. Det skal ringes etter 1 time og 35 minutter etter oppsatt starttid for kampen, ikke etter når første ordinære sten i kampen settes.

Lykke til!

OACK’s regler for kosteputer

Her kommer en liten avklaring angående regler for kosteputer i divisjonsspillet.

OACK følger WCF’s lover for curling, med mindre noe annet er spesifisert i våre lover.
Det vil si at det kun er tillatt med lovlige kosteputer i divisjonsspillet.
For spillere i 2 og 3 divisjon gir vi unntak, slik at utlånskoster fra hallene kan benyttes med mindre disse er prestasjonsfremmende. Hårkoster er ikke tillatt!
Alle private koster skal oppgraderes med lovlige kosteputer.
Hårkoster er ikke tillatt.

De beste ønsker om en god sesong!