Dragning om siste sten

Særkretsmøtet i mars bestemte at vi i 2022/2023 sesongen skulle innføre dragning om fordelen av siste sten i 1 omgang som et prøveprosjekt i 1. divisjon.
I 2. og 3. divisjon kan lagene seg i mellom avtale om det er dragning, loddtrekning, snurring av sten etc, som avgjør dette.
På kommende særkretsmøte evalueres ordningen, og det bestemmes da om dette skal inn i OACK’s lover.

Her er retningslinjene for dragningene:

  • Det settes en trenings-sten oppover og en tellende sten nedover, begge skal settes av samme spiller.
  • Laget avgjøre selv hvem som setter dragningene.
  • Det kan kostes på stenene.
  • Spilleren velger selv om stenen settes med eller mot klokken, både på trening og tellende dragning.
  • Lagene avgjør seg imellom hvem som starter, dersom de ikke blir enige starter laget som står først i kampoppsettet.
  • Det vil ikke være måleutstyr tilgjengelig, så målingen avgjøres av lagene på øyemål i fellesskap.
  • Stenen til laget som starter blir liggende i boet, og flyttes først om den er til hinder for stenen til lag 2.
  • Dersom lagene ikke er enige om hvilken sten som er best, avgjøres siste sten på loddtrekning.
  • Dragningen må gjøres så tidseffektivt som mulig, og må foregå innenfor de 2 timene som er satt av til kampen. Det skal ringes etter 1 time og 35 minutter etter oppsatt starttid for kampen, ikke etter når første ordinære sten i kampen settes.

Lykke til!