Innkalling til årsmøte i OACK

Styret innkaller herved til årsmøte
Dato: Mandag 29 april 2024
Tid: 1830
Sted: Snarøya hallen

Stemmeberettigede: 1 stemme pr klubb samt 1 stemme til hvert styremedlemmer i OACK.

Hver klubb må sende inn navn og kontaktinformasjon på tillitsvalgte som skal stemme til elin@haugergolf.no innen 26. april 2024.

Alle medlemmer av curlingklubber i OACK, har talerett og møterett på årsmøtet.

Saker til behandling må være styret i hende innen 19. mars 2024.

Særkretsmøtet etterfølges av premieutdeling for OACK’s seriespill 2023/2024

Det serveres pizza og brus ca kl 1900
For å bestille korrekt antall er det påmelding til arrangmentet.
Dette sendes elin@haugergolf.no innen 26. mars

Vi arrangerer også vårt tradisjonelle Kretsmesterskap i individuelt med oppstart senest 20:00 (men gjerne tidligere:))

Velkommen!