Ekstraordinært årsmøte

OACKs medlemsklubber inviteres til ekstraordinært årsmøte.
Dato: Torsdag 29 juni
Tid: 1800
Sted: Teams

Saker til behandling:
– Spilleoppsett 1. divisjon
– Friplass herre NM for vinner av OACKs divisjonsspill

Ønsker du å melde deg på, eller motta sakspapirer, send e-post til elin@haugergolf.no

OACK trenger din hjerne!

OACK gjennomførte 27. mars årsmøte.
Her ble det vedtatt å danne en komite som skal utarbeide forslag til nytt spillesystem i divisjonsspillet, spesielt for 1 divisjon.

Det er ønskelig at komiteen består av:
1 representant fra Snarøya hallen
1 representant fra Bygdøy hallen
1 representant fra 1 divisjon
1 representant fra 2 divisjon
1 representant fra 3 divisjon
1-2 representanter fra styret i OACK

Forslag fra komiteen skal presenteres på og stemmes over på et ekstraordinært årsmøte.

Det er ønskelig at vi kommer i gang med arbeidet raskest mulig, og ber de som er interessert i å bidra i arbeidet om å sende en søknad til styreleder Elin Ingvaldsen på e-post: elin@haugergolf.no innen onsdag 12 april.

KM individuelt 2023

Vi gratulerer Kjetil Bjørke med Kretsmestertittelen!

OACKs sesongavslutning inneholder alltid individuelt KM.
I år var det Kjetil Bjørke fra Bygdøy som tok hjem seieren.

13 spillere deltok i KM, her er topp 5:
1 plass: Kjetil Bjørke 45 poeng
2 plass: Lasse Vinje 43 poeng
3 plass: Tom Borgersen 42 poeng
4 plass: Ingvild Skaga 39 poeng
5 plass: Joachim Lange 38 poeng

Vi takker alle for oppmøtet, og gleder oss allerede til ny sesong!

Vi gratulerer!

Vinnerne er kåret i OACKs divisjonsspill 2022/2023.

Vi takker alle lag og spillere for nok en fin sesong.
34 lag deltok i 3 divisjoner.

1 divisjon:
1 plass: Davanger – Jar
2 plass: Dordis disipler – Snarøen
3 plass: Drøy Kost – Bygdøy

2 divisjon:
1 plass: På tynn is – Stabekk
2 plass: Nilsen – Oslo
3 plass: Vikingskippene – Bygdøy

3 divisjon:
1 plass: Jevnaker Mix – Jevnaker
2 plass: Storvik – Oslo
3 plass: The Guardians – Ullensaker

Vi ønsker alle lag en riktig god sommer, og på gjensyn neste sesong!

Se full tabell her

Spilleoppsettet er klart!

I dag er spilleoppsettet for sesongen 2022/2023 sent ut.
Vi fikk dessverre flere mailer i retur, så flott om alle lag kan sjekke e-postadressene som er sendt inn ved påmelding.
Vi informerer stort sett på e-post, i tillegg er denne oversikten viktig hvis lag trenger å komme i kontakt med hverandre.

Har du ikke mottatt spilleoppsettet så send en e-post til elin@haugergolf.no

Dragning om siste sten

Særkretsmøtet i mars bestemte at vi i 2022/2023 sesongen skulle innføre dragning om fordelen av siste sten i 1 omgang som et prøveprosjekt i 1. divisjon.
I 2. og 3. divisjon kan lagene seg i mellom avtale om det er dragning, loddtrekning, snurring av sten etc, som avgjør dette.
På kommende særkretsmøte evalueres ordningen, og det bestemmes da om dette skal inn i OACK’s lover.

Her er retningslinjene for dragningene:

 • Det settes en trenings-sten oppover og en tellende sten nedover, begge skal settes av samme spiller.
 • Laget avgjøre selv hvem som setter dragningene.
 • Det kan kostes på stenene.
 • Spilleren velger selv om stenen settes med eller mot klokken, både på trening og tellende dragning.
 • Lagene avgjør seg imellom hvem som starter, dersom de ikke blir enige starter laget som står først i kampoppsettet.
 • Det vil ikke være måleutstyr tilgjengelig, så målingen avgjøres av lagene på øyemål i fellesskap.
 • Stenen til laget som starter blir liggende i boet, og flyttes først om den er til hinder for stenen til lag 2.
 • Dersom lagene ikke er enige om hvilken sten som er best, avgjøres siste sten på loddtrekning.
 • Dragningen må gjøres så tidseffektivt som mulig, og må foregå innenfor de 2 timene som er satt av til kampen. Det skal ringes etter 1 time og 35 minutter etter oppsatt starttid for kampen, ikke etter når første ordinære sten i kampen settes.

Lykke til!

OACK’s regler for kosteputer

Her kommer en liten avklaring angående regler for kosteputer i divisjonsspillet.

OACK følger WCF’s lover for curling, med mindre noe annet er spesifisert i våre lover.
Det vil si at det kun er tillatt med lovlige kosteputer i divisjonsspillet.
For spillere i 2 og 3 divisjon gir vi unntak, slik at utlånskoster fra hallene kan benyttes med mindre disse er prestasjonsfremmende. Hårkoster er ikke tillatt!
Alle private koster skal oppgraderes med lovlige kosteputer.
Hårkoster er ikke tillatt.

De beste ønsker om en god sesong!

Sesongstart 2022

Høsten har ankommet, og det betyr at OACK’s divisjonsspill snart starter igjen.

Frist for påmelding er 29. september.
Husk at påmelding skal skje samlet fra hver klubb – så husk å gi din klubbleder beskjed om at dere stiller lag, og gir dem korrekt informasjon på lagmedlemmer og kontaktinfo.

Det vil også i år være mulig å velge tidlig eller sen kamp.
Det vil benyttes baner på Bygdøy og Snarøya. Med start 1830 og 2030 på Bygdøy.
Og 1830, 2000 og 2030 på Snarøya.

Oppstart blir i uke 41, mandag 10 oktober.
Dette gjelder først og fremt lag i 1 og 2 divisjon, men for å få oppsettet til å gå opp, kamper måtte flyttes litt rundt. Så husk å lese oppsettet godt.

Nytt av året er en prøveordning i 1 divisjon, der det dras om fordelen av siste sten i 1 omgang.
Regler for dette sendes ut i forbindelse med sesongstart.
Vi vil også innstramme WCF’s regler om kosteputer. Det er kun tillatt å spille med lovlige kosteputer i divisjonsspillet. Dispensasjon gis i 2 og 3 divisjon, der utlånskoster i hallen kan benyttes, så fremt de ikke er prestasjonsfremmende.

Kontingenten pr lag økes i år til kr 4500,- Dette med bakgrunn i økte kostander for hallene, spesielt høye strømregninger. Kontingenten har også stått uendret i en årrekke.

Spørsmål angående divisjonsspillet kan stilles til OACK’s styre ved leder Elin Ingvaldsen, på e-post: elin@haugergolf.no eller telefon 91158619.

Vel møtt på isen!

Sesongen 2018/2019 nærmer seg

Hei alle curlere!

Da nærmer det seg sesongstart i curling igjen.
Påmeldingskjema for kommende sesong er sendt på e-post til deg og/eller noen på laget ditt, om ikke, ta kontakt med Elin Ingvaldsen.

Det er fint om påmeldingene kommer samlet fra hver enkelt klubb, da det er klubbene som disponerer plassene og ikke lagene.

Viktige datoer:

 • 23 september er påmeldingsfrist for deltagelse i divisjonsspillet.
 • 8. oktober starter divisjonsspillet for 1 og 2 divisjon, og uken etter for øvrige divisjoner.

Del gjerne denne informasjonen videre til alle i deres klubber og øvrige som kan ha interesse av å delta i seriespillet.

 

Er det spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med meg!

Mvh.
Elin Ingvaldsen
Leder, OACK

Særkretsting 2018

Mandag 16. april klokken 18:00 blir det holdt Særkretsting, tidligere kjent som Årsmøte, i Oslo Akershus Curling-krets. Møtet holdes i Snarøya Curlinghall.

Etter møte blir det som tidligere arrangert kretsmesterskap i individuell curling.

SAKSLISTE

1 Godkjenne de stemmeberettigede
2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3 Velge møteleder, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen
4 Behandle klubbens årsmelding
5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6 Behandle innkomne forslag og saker
7 Vedta OACKs budsjett 2018
8 Velge revisor til å revidere klubbens regnskap
9 Valg i henhold til klubbens lover

Styret ønsker alle vel møtt.

Lillestrøm, 25. mars 2018
Etter fullmakt fra styret

Elin Ingvaldsen

 

Vedlegg:

Fullstendig saksliste og Årsberetning OACK 2017