Til alle kontaktlærere og kroppsøvingslærere

Ta med dine elever på en lærerik og spennende dag på curlingbanen!

På vegne av Oslo og Akershus curlingkrets har vi gleden av å invitere dere til curlingskolen. Dette er ett tilbud til barne- og ungdomsskoleelever fra 5 klasse og oppover. Vi stiller med erfarne instruktører, som er utdannet innen forbundets egen trenerutdanning, og alt utstyr som trengs.
Undervisningen vil foregå i Snarøya curlinghall, Bygdøy curlinghall eller Jar ishall. Vi har fokus på at barna skal ha det gøy og trygt på isen. Samtidig som de blir utfordret i en helt ny idrett som setter krav til tekniske og taktiske ferdigheter. For å mestre dette må elevene bruke det de har av motoriske egenskaper og de må jobbe sammen for å få til ett godt lagspill.

Curling

Curling er en teknisk idrett, som ikke setter krav til stor fysisk kapasitet, men derimot evnen til å tillære seg teknikk, og evnen til å samarbeide. Erfaringsmessig ser vi at curling er en sport som de aller fleste liker, og hvor det ofte blir mindre gap mellom de som til vanlig er de sterkeste og de svakeste elevene i gymtimer. De fleste har liten eller ingen erfaring med sporten, bortsett fra å ha sett det på TV. I curling er også fair play og sportmanship sterke begreper, som er forankret i vårt nasjonale og internasjonale forbund, og som det vil bli lagt stor vekt på under undervisningen.

Skreddersydd opplegg

Våre instruktører har lang erfaring både med instruksjoner og juniortreninger over et lenger tidsperspektiv. Vi er med å skreddersyr et opplegg etter deres behov med bakgrunn i mål, alder og tidligere erfaringer.
Er det kun aktuelt å spille én gang, legger vi opp til gjennomgang av litt teori og regler innendørs, før litt praktisk instruksjon og en gjennomgang av teknikken ute på isen. Deretter får elevene prøve seg selv, med tips og hjelp fra instruktørene. Til slutt kan elevene deles inn i lag og spille kamper eller en mini-turnering.

Hvis det er aktuelt å ha et opplegg over flere økter, kan vi legge opp til et løp med mange varierte øvelser med fokus på lek, mestring og progresjon. Her blir det en gradvis gjennomgang av teorien hvor man stadig kan bli presentert for mye dimensjoner ved curlingspillet. Et slikt opplegg kan for eksempel avsluttes med en klasseturnering, skoleturnering eller lignende.

Tidspunkt: På dagtid er det mye ledig istid i hallene og vi kan sammen finne et tidspunkt som passer alle parter.
Klær og utstyr: I hallene har vi curlingsko, koster og steiner til utlån, i tillegg til hjelmer. Elevene bør ha på seg litt varmt gymtøy, ikke olabukse. Hallene holder ca. 7 – 10 grader.
Instruktører: Vi stiller med to av våre egne instruktører til undervisningen. Det er ønskelig at dere har med to lærere/voksne som kjenner elevene. Hvis det er ønskelig kan vi brife dere i forkant om økten og hva som bør være i fokus. Lærerne er velkomne til å delta i aktivitetene.
Lokaler: I alle hallene er det innendørs lokaler som klassen kan benytte før og etter aktivitetene hvis det er ett ønske, til f.eks. spising eller evt. undervisning.
Ekstra: Curling er en sport som kan brukes også i annen undervisning. Vi kan for eksempel være med å lage oppgaver i fysikk, engelsk, historie som elevene kan jobbe med på forhånd eller etter at de har spilt.

Kontakt:
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med styret i OACK.