Klubbene

Følgende klubber er en del av Oslo og Akershus curlingkrets