Kriterier for søknad om økonomisk støtte fra OACK

OACK ønsker å hjelpe klubbene i vår krets økonomisk til gode prosjekter. Etter årsmøtevedtak vil prosjekter som har fokus på junior-rekruttering bli prioritert.

Det er satt et tak på 100.000,- som max grense vi kan gi ut til prosjekter i 2016.

Søknader sendes til styrets leder; Elin Ingvaldsen på e-post elin@haugergolf.no

Kriteriene for å søke bør inneholde men er ikke begrenset til:

  • Prosjektet skal ha som formål å rekruttere eller fremme nye spillere til sporten
  • Prosjektet skal ha mål som er tydelig og målbart
  • Det skal foreligge et budsjett for prosjektet
  • Prosjektet kan ikke være planlagt gjennomført kun med støtte fra OACK og bør kunne gjennomføres på sikt uten støtte
  • OACK vil støtte prosjekter med opptil 50%. Når prosjektet har nådd sine mål vil vi vurdere å gi ekstra støtte med opp mot 30 % i tillegg.
  • Søknad om støtte bør sendes inn før oppstart.
  • Støtten utbetales i etterkant, og dokumentasjon på kostnader må sendes inn.