Dragning om siste sten

Særkretsmøtet i mars bestemte at vi i 2022/2023 sesongen skulle innføre dragning om fordelen av siste sten i 1 omgang som et prøveprosjekt i 1. divisjon.
I 2. og 3. divisjon kan lagene seg i mellom avtale om det er dragning, loddtrekning, snurring av sten etc, som avgjør dette.
På kommende særkretsmøte evalueres ordningen, og det bestemmes da om dette skal inn i OACK’s lover.

Her er retningslinjene for dragningene:

 • Det settes en trenings-sten oppover og en tellende sten nedover, begge skal settes av samme spiller.
 • Laget avgjøre selv hvem som setter dragningene.
 • Det kan kostes på stenene.
 • Spilleren velger selv om stenen settes med eller mot klokken, både på trening og tellende dragning.
 • Lagene avgjør seg imellom hvem som starter, dersom de ikke blir enige starter laget som står først i kampoppsettet.
 • Det vil ikke være måleutstyr tilgjengelig, så målingen avgjøres av lagene på øyemål i fellesskap.
 • Stenen til laget som starter blir liggende i boet, og flyttes først om den er til hinder for stenen til lag 2.
 • Dersom lagene ikke er enige om hvilken sten som er best, avgjøres siste sten på loddtrekning.
 • Dragningen må gjøres så tidseffektivt som mulig, og må foregå innenfor de 2 timene som er satt av til kampen. Det skal ringes etter 1 time og 35 minutter etter oppsatt starttid for kampen, ikke etter når første ordinære sten i kampen settes.

Lykke til!

OACK’s regler for kosteputer

Her kommer en liten avklaring angående regler for kosteputer i divisjonsspillet.

OACK følger WCF’s lover for curling, med mindre noe annet er spesifisert i våre lover.
Det vil si at det kun er tillatt med lovlige kosteputer i divisjonsspillet.
For spillere i 2 og 3 divisjon gir vi unntak, slik at utlånskoster fra hallene kan benyttes med mindre disse er prestasjonsfremmende. Hårkoster er ikke tillatt!
Alle private koster skal oppgraderes med lovlige kosteputer.
Hårkoster er ikke tillatt.

De beste ønsker om en god sesong!

Sesongstart 2022

Høsten har ankommet, og det betyr at OACK’s divisjonsspill snart starter igjen.

Frist for påmelding er 29. september.
Husk at påmelding skal skje samlet fra hver klubb – så husk å gi din klubbleder beskjed om at dere stiller lag, og gir dem korrekt informasjon på lagmedlemmer og kontaktinfo.

Det vil også i år være mulig å velge tidlig eller sen kamp.
Det vil benyttes baner på Bygdøy og Snarøya. Med start 1830 og 2030 på Bygdøy.
Og 1830, 2000 og 2030 på Snarøya.

Oppstart blir i uke 41, mandag 10 oktober.
Dette gjelder først og fremt lag i 1 og 2 divisjon, men for å få oppsettet til å gå opp, kamper måtte flyttes litt rundt. Så husk å lese oppsettet godt.

Nytt av året er en prøveordning i 1 divisjon, der det dras om fordelen av siste sten i 1 omgang.
Regler for dette sendes ut i forbindelse med sesongstart.
Vi vil også innstramme WCF’s regler om kosteputer. Det er kun tillatt å spille med lovlige kosteputer i divisjonsspillet. Dispensasjon gis i 2 og 3 divisjon, der utlånskoster i hallen kan benyttes, så fremt de ikke er prestasjonsfremmende.

Kontingenten pr lag økes i år til kr 4500,- Dette med bakgrunn i økte kostander for hallene, spesielt høye strømregninger. Kontingenten har også stått uendret i en årrekke.

Spørsmål angående divisjonsspillet kan stilles til OACK’s styre ved leder Elin Ingvaldsen, på e-post: elin@haugergolf.no eller telefon 91158619.

Vel møtt på isen!

Særkretsmøte mandag 4 april

Alle medlemmer av klubber tilknyttet OACK inviteres til særkretsmøte (årsmøte) mandag 4 april fra kl 1800 i Snarøyhallen.

Særkretsmøtet etterfølges av premieutdeling fra divisjonsspillet med pizza servering og KM individuelt.

Meld på laget ved å sende e-post til elin@haugergolf.no

Saker som ønskes behandlet på særkretsmøtet må sendes til samme adresse innen 21 mars.

Vedlagt finner dere alle saksdokumenter til møtet.

Årsberetning OACK

Regnskap og revisorberetning

Alle restriksjoner opphevet :)

Pressekonferansen denne uken ga oss det vi håpet på – alle restriksjoner for idretten er fjernet.

Det betyr at vi nå kan spille curling som før.
– Det er ikke lenger maskepåbud
– Det er igjen tillatt med flere kostere
– Man kan koste på motstandernes stener bak tee-line i boet
– Ingen begrensing på antall spillere i hallen

Men det er verdt å huske på at viruset fortsatt er veldig smittsomt, så hold gjerne god avstand når det er mulig, og bli hjemme hvis du er smittet eller har symptomer.
Det kan være at den lokale curlinghallen har egne smittevernregler – disse SKAL følges!

Alle utsatte kamper vil bli plassert inn i kampoppsettet der det passer, dette for å unngå at lag ikke blir enige om når kampene skal spilles. Passer ikke tiden, kan man søke om å få flyttet kampen ved å sende e-post til elin@haugergolf.no.

Vi ønsker alle lykke til med resten av sesongen!

Divisjonsspillet 2021/2022 er i gang igjen!

Gode nyheter fra NCF – vi kan starte med kamper igjen etter en litt lang juleferie!

Det er satt noen forutsetninger for spill inn til videre, så følgende smittevernstiltak må følges:
– Alle må bruke munnbind under hele oppholdet i hallen, også under spill
– Alle stener må sprites før og etter kamp
– Kun en koster om gangen
– Det er kun spillende lag som kan koste på stener i boet, det vil si at man ikke kan gå frem å koste bak tee-line på det andre lagets stener.
– Det kan kun spilles på 2 baner ved siden av hverandre. Skal det spilles flere kamper, må det være en tom bane mellom gruppene.
– Følg alle lokale covid-regler i hallen

Vi følger spilleoppsettet som det er, og spiller kampene på den datoen de er satt.
Vi krysser fingrene for færre restriksjoner snart, og vil da se på hvordan vi får gjennomført de utsatte kampene. Kan man spille kamper i egen treningstid, gjør gjerne det, og oppdater resultatet i curlingresultater.

God curling alle sammen 🙂

Velkommen til ny sesong!

Endelig er det tid for curling igjen.
Sesongen 2021/2022 er i gang, og vi håper at den kan gjennomføres som normalt, med litt tilpassinger underveis ved behov 🙂

Nytt av året er av vi vil benytte curlingresultater.no.
Her finner man både kampoppsett og resultatservice.

Hvert lag utnevner en ansvarlig som rapporterer inn kampens resultat ved seier.
Tabellen oppdaterer seg fortløpende.
Dersom en kamp må flyttes, kan dere se hvor det er ledig i oppsettet. Send da en mail til elin@haugergolf.no for å få hjelp til å flytte kampen i selve oppsettet.

Jar Isforum har dessverre trukket seg som arrangør av divisjonsspillet. Dette medfører at det blir flere kamper på Snarøya i år. Det spilles som vanlig 2 kamper 1830 og 2030 på Bygdøy. På Snarøya vil det være 2 kamper med oppstart 1830, 4 kamper med oppstart 2000 og 2 kamper med oppstart 2030.

Ledige pass i kampoppsettet kan benyttes til trening.

Lykke til!

Sesongen 2020/21 er avlyst

Hei,

Refererer til Elin Ingvaldsen sin mail fra 8. mars 2021.

Styret i OACK har besluttet å avlyse curlingsesongen 2020/2021.

Tabellen for 2019/20-sesongen blir førende for påmelding til de ulike divisjonene i 2021/22-sesongen.

Ønsker alle en fin vår.

Oppstart sesongen 2020/21

Hei,

Da er vi igang med årets sesong, og håper vi får fortsette med spill utover vinteren.

Vi vil minne om viktigheten av å opprettholde smittevern i hallene, og legger her ved koronareglene vi har fått fra forbundet:

 • Rengjør steinene med antibac før og etter kampen
 • Spillerne bruker samme steiner gjennom hele kampen
 • Det skal hele tiden holdes 1 meters avstand
 • Ta med alle private eiendeler ut på isen, og gå direkte ut til bilen fra isen, dette for å minste antall mennesker i oppholdsrommet.
 • Kun 1 koster om gangen
 • Kun laget som setter stein skal oppholde seg på isen, motstanderlaget holder seg på vantet eller bak back-line
 • Det skal ikke kostes på andres steiner bak tee-line
 • Man kan ikke gå frem å koste på egne steiner når motstanderlaget spiller
 • Ingen håndhilsing før eller etter kamp

Har dere spørsmål til årets sesong eller reglerene over, ta kontakt med styreleder i OACK, Elin Ingvaldsen (telefon 91158619).

Mvh OACK-styret

Divisjonsspillet er midlertidig stoppet pga COVID-19

Styret i OACK har i dag besluttet at alle de resterende kampene i divisjonsspillet utsettes inn til videre, etter retningslinjer fra NIF og myndighetene for å hinder videre smitte av Corona-viruset.

Årsmøte og KM individuelt, som var planlagt 30 mars er også utsatt av samme årsak.

Vi vil komme tilbake til dere men en plan for hvordan sesongavslutnignen skal kunne gjennomføres ved en senere anledning.