Tilskudds- og støtteordninger

Offentlige og private tilskudds- og støtteordninger

Fra Nif sentralt

Link til diverse støtteordninger tilknyttet NIF. Her finner du informasjon om støtte for alt fra utstyr til idrettskoler til spillemidler for større prosjekter:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

 

Link til klubbguiden

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbhandboka/

 

Støtte til idrettsskoler

https://nif.more.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=13

 

Private støtte og tilskuddsordninger

Gjensidigestiftelsen

 • For frivillige lag og foreninger
 • Prosjekter som skal fremme trygghet og helse.
 • I hovedsak for barn og unge, men også alle andre frivillige lag og organisasjoner.
 • Søknadsfrist 15. september 2016.

 

 

 

 • Sparebankstiftelsen DNB

 

 

 

 

 

 

 • Stiftelsen Sophies Minde
  • Stiftelsen fordeler midler til frivillige organisasjoner, foreninger og lignende som gjennomfører/driver konkrete tiltak for grupper under stiftelsens formål. Søknadsfristen er 3. Juni hvert år. Søknadsskjema på
  • ssm.no

 

 • Tubfrim
  • Halvparten av TUBFRIMs overskudd fordeles til organisasjoner som driver helse- og trivselsfremmende foretak for barn og unge med funksjonshemning. Søknadsfristen er 15. mars. Søknadsskjema på
  • tubfrim.no

 

 

 

 

Annet

 •  Private firmaer kan kontaktes for støtte til aktivitet
 • Følg med lokalt, det finnes ulike typer fond, se utlysning i lokalaviser, på kjøpesenter osv.
 • Vær kreative i letingen etter søkeinstanser, bruk kontakter

 

 

Standardsøknad

 • En standard søknad bør inneholde en del faste punkter. Det er likevel viktig å se på om du bør eller kan endre søknadsbrevet litt mellom hver søknad for å inkorporere spesielle fokuspunkt som passer til det enkelte fondet. Faste punkter i en standard søknad er:

 

 • Tittel
 • Innledning/presentasjon av organisasjonen
 • Bakgrunn og/eller målsetning med aktivitet
 • Hva slags aktivitet?
 • Når og hvor skal aktiviteten være
 • Betydning (hva får deltakerne på aktiviteten ut av tiltaket?)
 • Økonomi, eventuelt søknadssum